Dimanche-Zondag 02/06/24 Courses minimes & aspirants- Wielerwedsrijd miniemen & aspiranten